Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρόσκληση Σύγκλησης κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος (2η συνεδρίαση) και της Συνέλευσης του Τμήματος για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Σχεδιασμός Ενεργειακών Εγκαταστάσεων με Έμφαση σε Πειραματικές Μεθόδους και Τεχνικές” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP27456)

Continue reading

Πρόσκληση Σύγκλησης κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος (2η συνεδρίαση) και της Συνέλευσης του Τμήματος για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Στοιχεία Μηχανών και Κινηματική Μηχανισμών με έμφαση στη Ρομποτική” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP27453)

Continue reading

Πρόσκληση Σύγκλησης κοινής Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος (2η Συνεδρίαση) και της Συνέλευσης του Τμήματος για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Στατική και δυναμική ανάλυση Μηχανολογικών συστημάτων με τη μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP27454)

Continue reading

Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (1η Συνεδρίαση) για την εκλογή  τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α¢ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Στατική και δυναμική ανάλυση Μηχανολογικών συστημάτων με τη μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP27454)

Continue reading

Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (1η συνεδρίαση) για την εκλογή  τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Στοιχεία Μηχανών και Κινηματική Μηχανισμών με έμφαση στη Ρομποτική” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP27453)

Continue reading

«Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (1η συνεδρίαση) για την εκλογή  τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Υπολογιστικές Μέθοδοι για την Μηχανική Συνεχών Μέσων και Δομών ” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP27455)»

Continue reading

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022-2023 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022-2023 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το…

Continue reading

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο του έργου “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ 2014-2020

Continue reading