Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Αναβολή μαθημάτων 16 Νοε του Μεταπτυχιακού λόγω κατάληψης

Ενημερώνουμε ότι σήμερα, 16 Νοε, δεν θα γίνουν τα μαθήματα στο Μεταπτυχιακό “Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες” λόγω κατάληψης των χώρων του Τμήματος από τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Continue reading

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΜΠΣ «Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην αριθ. 16/23-09-2022 συνεδρίαση της, αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών μέχρι και 30/09/2022.

Continue reading

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022-2023 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022-2023 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το…

Continue reading

Πρόσκληση για την ανάδειξη εκπροσώπου: α. των προπτυχιακών φοιτητών και β. των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

6244_300821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Continue reading

Πρόσκληση για την ανάδειξη εκπροσώπου: α. των προπτυχιακών φοιτητών και β. των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

260820-ekloges-foitites2020-2021

Continue reading

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στην καθημερινή τους πρακτική, οι περισσότεροι μηχανικοί διαχειρίζονται τεχνικά έργα μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Το πρόβλημα είναι ότι περισσότεροι εξ αυτών έχουν εκπαιδευτεί ελάχιστα ή καθόλου ώστε να διαχειρίζονται επιτυχώς…

Continue reading