Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-23/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Καλούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν αίτηση για μετεγγραφή/μετακίνηση προς το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανολόγων  και εγκρίθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ., να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 07/11/2022 έως και 14/11/2022, την…

Continue reading

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ/ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΝΕΕΣ/ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει Βραβεία για διακεκριμένες/διακεκριμένους νέες/ νέους Ελληνίδες / Έλληνες επιστήμονες για το έτος 2023. Με τα Βραβεία αυτά το Ίδρυμα, στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του για…

Continue reading

Έναρξη της έρευνας για την Ευρωπαϊκή Φοιτητική Ταυτότητα

Στην πρόσφατη συνάντηση των Digital Officers, μάς γνωστοποιήθηκε ότι έχει ξεκινήσει μία έρευνα για την Ευρωπαϊκή Φοιτητική Ταυτότητα, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι στις 04/11/2022. Σκοπός της έρευνας είναι…

Continue reading

Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (1η συνεδρίαση) για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Σχεδιασμός Ενεργειακών Εγκαταστάσεων με Έμφαση σε Πειραματικές Μεθόδους και Τεχνικές” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP27456)

Continue reading

Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, περίέγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 15067/07.07.2022 ΠρόσκλησηςΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για τοακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σεΝέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80653) μεκωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5180979 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια ΒίουΜάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

Continue reading

Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (1η Συνεδρίαση) για την εκλογή  τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α¢ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Στατική και δυναμική ανάλυση Μηχανολογικών συστημάτων με τη μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP27454)

Continue reading