Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρόσκληση Σύγκλησης κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος (2η συνεδρίαση) και της Συνέλευσης του Τμήματος για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Στοιχεία Μηχανών και Κινηματική Μηχανισμών με έμφαση στη Ρομποτική” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP27453)

Continue reading

Πρόσκληση Σύγκλησης κοινής Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος (2η Συνεδρίαση) και της Συνέλευσης του Τμήματος για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Στατική και δυναμική ανάλυση Μηχανολογικών συστημάτων με τη μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP27454)

Continue reading

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αγαπητοί-τες φοιτητές-τριες Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί στις 16/12/2022. Η ακριβής ώρα και τόπος θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Στην ορκωμοσία αυτή θα συμμετάσχουν…

Continue reading

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-23/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Καλούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν αίτηση για μετεγγραφή/μετακίνηση προς το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανολόγων  και εγκρίθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ., να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 07/11/2022 έως και 14/11/2022, την…

Continue reading