Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Θέσεις πρακτικής άσκησης

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, μια αμιγώς ελληνική φαρμακοβιομηχανία με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους νέους φοιτητές, προσφέρει θέσεις για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΤΕΙ…

Continue reading

Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (1η συνεδρίαση) για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Σχεδιασμός Ενεργειακών Εγκαταστάσεων με Έμφαση σε Πειραματικές Μεθόδους και Τεχνικές” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP27456)

Continue reading

Ανακοίνωση για το μάθημα Ατμοστρόβιλοι- Ατμολέβητες

Όποιος φοιτητής επιθυμεί να δει το γραπτό του στο μάθημα Ατμοστρόβιλοι – Ατμολέβητες με εξεταστή τον κ. Γιαννόπουλο Ανδρέα, λόγω συνταξιοδότησης του κ. Γιαννόπουλου, μπορούν να προσέλθουν την Παρασκευή 30/09/2022…

Continue reading