Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Μηνός Ιουνίου 2022 (για το Τμήμα πρώην ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ)