Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

2000 – 2020: Είκοσι έτη λειτουργίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

2000 – 2020: Είκοσι έτη λειτουργίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 13/2000. Έχει ως έδρα του την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, στην Σπάρτη, στο Ναύπλιο, στην Κόρινθο και στην Πάτρα.

Στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια, με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται ως προς το περιεχόμενο των σπουδών, την έρευνα και τη διδασκαλία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου με εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στην αρχή πλέον της τρίτης δεκαετίας λειτουργίας του, έχει καθιερωθεί ως το μοναδικό ακαδημαϊκό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς έχει ήδη αναπτύξει στενούς δεσμούς συνεργασίας τόσο στη γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, όσο και σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Πολλοί ακαδημαϊκοί και επιστημονικοί φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα είτε στο πλαίσιο κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών είτε ως εταίροι σε διεθνή ερευνητικά consortia, σε αρκετά εκ των οποίων το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει το ρόλο του Συντονιστή (coordinator). Επίσης, πολλά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου συμμετέχουν ενεργά στο δημόσιο και κοινωνικό διάλογο για θέματα της επικαιρότητας αξιοποιώντας και προβάλλοντας τις γνώσεις και τα επιχειρήματά τους.

Δείτε τον εορταστικό οδηγό για τα είκοσι (20) έτη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.